Co warto wiedzieć o dachu

Głównym zadaniem fundamentu jest przekazanie na grunt ciężaru budynku i wszystkich obciążęń oddziaływujacych na budynek. Stąd projektując fundamenty pod uwagę musimy wziąć dwa czynniki – grunt (opinia geotechniczna) oraz obciążenie działające za pośrednictwem fundamentu na grunt.

Grunt, jak już zostało napisane, za pośrednictwem fundamentów przejmuje ciężar budynku. Dlatego bardzo ważne, aby przed zaprojektowaniem budynku szczegółowo zbadać grunt. Przed przystąpieniem do projektowania sprawdzamy rodzaj gruntu, nośność (obciążenie, które może przyjąć jednostka powierzchni gruntu bez naruszania stanu równowagi), głębokość przemarzania gruntu (w Polsce waha się od 0,8m do 1,2m), naturalną wilgotność gruntu, warunki wodne (poziom wód gruntowych i występowanie wód zaskórnych) oraz kierunek przepływu wód gruntowych i stopień ich agresywności. Posiadanie wiedzy na temat warunków geotechnicznych gruntu jest niezbędne przy projektowaniu fundamentów budynku, a także doborze materiałów, głębokości posadowienia, rodzaju izolacji przeciwwodnych.

Fundamenty dzielimy na następujące grupu.


  Na głębokość posadowienia:
 • - płytkie, do 4 m
 • - głębokie, poniżej 4m.

 • Na kształt:
 • - ławowe ciągłe
 • - rusztowe
 • - stopy fundamentowe
 • - fundamenty płytowe i skrzyniowe.

 • Na materiał:
 • - z cegieł, kamienia, drewna,
 • - betonowe
 • - żelbetonowe.

Przy ciężkich warunkach gruntowych stosuje się: posadowienie na płycie żelbetonowej, fundamencie skrzyniowym, posadowienie pośrednie na palach, studniach.

Kopanie fundamentów rozpoczynamy od usunięcia warstwy wierzchniej gruntu. Fundament musi być postawiony na nienaruszonym gruncie rodzimym. Ważne, aby fundamenty w sposób niezawodny zabezpieczały budynek, gdyż każda poprawka wymaga dużego nakładu pracy i finansów.

Literatura:

Markiewicz, Budownictwo ogólne dla architektów, Kraków 2007.